Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 CYNGHERDDAU DAFYDD

Dyma rai dyddiadau ar gyfer 2022:

 

 

MEHEFIN 17: Noson Hafan y Waun, Aberystwyth *

MEHEFIN 18: Gwyl Lager Wrecsam (set DI am 8.00) *

MEHEFIN 24: Cyngerdd Cyhoeddi Eisteddfod 2023: Neuadd Dwyfor *

MEHEFIN 25: Penblwydd 40 Dafydd Pantrod: Clwb Rygbi Crymych *

GORFFENNAF 2: Rali YES Cymru Wrecsam / Gwyl Rhuthun (7.00)

GORFFENNAF 20: Penmaenau, Llanelwedd (i'w gadarnhau)

GORFFENNAF 31: Llwyfan y Maes, Steddfod Tregaron (9.00)

AWST 3: Bar "Why Not", Aberystwyth

AWST 28: Tafarn y Plu, Llanystumdwy (6.30)

MEDI 3: Sioe Llandysul

Medi 9: Pier Penarth

Medi 16: Cyngerdd Capel-y-Wig, Llangrannog (i'w gadarnhau)

Medi 30 /Hydref 1: Theatr Soar, Merthyr (2 noson)

HYDREF 7: Cyngerdd Coffa Undeg, Nant-y-Ffin

HYDREF 8: Gwyl "Mawr y rhai Bychain", Bethesda

 

 

 

 

 


 

 

 

 Ffeithiau am Dafydd:

Fe'i ganwyd ar Awst 24ain, 1943, yn ail fab i'r diweddar Barchedig Gerallt Jones ac Elizabeth Jones. Mae ganddo dri brawd:

Arthur Morus ac Alun Ffred a'r diweddar Huw Ceredig. Fe'i ganwyd ym Mrynaman, a bu'n byw yn Llanuwchllyn, Gwyddgrug (Pencader),

Caerdydd a Phenarth cyn symud i Lanystumdwy a'r Waunfawr cyn setlo yn ei gartref presennol yn Rhos-bach, Caeathro, ger

Caernarfon, lle mae'n byw gyda Bethan ers 1988.


Yn briod a Bethan sy'n enedigol o Garnfadryn, mae ganddyn nhw ddau fab: Caio (31oed) , a fu'n newyddiadurwr ar bapur y South Wales Argus cyn mynd yn rhan o dim Cymru Fyw y BBC,  a Celt (29 oed), sydd wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth mewn Rheolaeth Busnes, ac sy'n gweithio fel dylunydd graffig gyda teledu SKY.


Plant o'i briodas gyntaf: Mae Llion yn awdur, cynhyrchydd teledu a ffilm gyda Cwmni Da, Caernarfon. Mae Elliw yn gweithio i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, a Telor yn gynhyrchydd newyddion i BBC Cymru.

 

lluniau o'r albwm: