MANYLION PERSONOL

Dr. DAFYDD IWAN B.Arch., LL.D.
* Cadeirydd PEG (Partneriaeth Economaidd Gwynedd)
* Cadeirydd Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd)
*Aelod o Gyngor Cymuned Bontnewydd dros Blaid Cymru

* Cadeirydd Pwyllgor Canolfan Gymunedol Bontnewydd


* Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis , Portmeirion
* Ymddiriedolwr Age Cymru Gwynedd a Mon
* Doethur yn y Cyfreithiau er Anrhydedd, Prifysgol Cymru
* Aelod er Anrhydedd, Gorsedd y Beirdd
* Cymrawd Anrhydeddus Prifysgolion Aberystwyth a Bangor
* Aelod o'r Academi Gymreig


 
Gwaith:
Cyfarwyddwr Cwmni SAIN (Recordiau) Cyf., Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG (01286) 831111 (Ffacs 831497).
Cwmni SAIN yw prif gwmni recordio Cymru, yn cynhyrchu cerddoriaeth ar CD a DVD ar gyfer marchnad byd-eang, hefyd yn cynhyrchu 
deunydd aml-gyfryngol ar CD, CD-ROM a DVD. Mae holl gatalog Sain (yn cynnwys catalog Rasal, Gwymon, Copa a Crai) ar gael
 i'w lawr-lwytho ar wefan iTunes a nifer o wefannau eraill. Cyfleusterau Ol-gynhyrchu ar gyfer sain a theledu, a'r llyfrgell 
gerddoriaeth Gymreig fasnachol fwyaf yn y byd. Mae archif Sain yn cynnwys catalog Cambrian, Welsh Teldisc, Dryw, Ty ar y Graig
 a Tryfan.
Yn cyflogi yn Llandwrog a Chaernarfon, gyda siop NaNog ar Faes enwog tre Caernarfon. 
Gwefan Sain: www.sainwales.comCyfrifoldebau eraill:
Ysgrifennydd Cymdeithas Tai Gwynedd (elusen) www.taigwynedd.co.uk; Cadeirydd Cwmni Cyhoeddi Gwynn;
Aelod o Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis, Portmeirion. 
Pregethwr cynorthwyol. Aelod yng Nghapel a Chanolfan Caeathro.


Cyhoeddiadau:
Dwy gyfrol hunan-gofiannol + chyfrol "Bywyd mewn lluniau"; 2 gyfrol o ganeuon; 20 albym a 4 fideo a 2 DVD
Gwleidyddol ac arall:


Cyn-Lywydd Plaid Cymru.
Cyn-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Aelod Amnest Rhyngwladol.
Un o aelodau gwreiddiol Canolfan Iaith a Threftadaeth Nant Gwrtheyrn, ac Antur Waunfawr (y Ganolfan i rai ag anabledd dysgu), 
ac un o sylfaenwyr Arianrhod, y cwmni sy'n cadw perchnogaeth adeiladau yng Ngwynedd i'w gosod i fusnesau lleol.