Home / Hafan
About / Amdan
News / Newyddion
Contact / Cysylltwch
 
Dafydd Iwan

Carreg goffa Gwynfor ar y Garn Goch .................................Cofeb Llywelyn ab Gruffydd Fychan, Llandyfri

 

MANYLION PERSONOL

Dr. DAFYDD IWAN B.Arch., LL.D.,


* Cadeirydd Cyngor Cymuned Bontnewydd 2008 - 10

*Llywodraethwr, Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

* Cadeirydd PEG (Partneriaeth Economaidd Gwynedd)

* Cadeirydd Pwyllgor Canolfan Gymunedol Bontnewydd


* Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Clough Williams Ellis , Portmeirion

* Aelod o Fwrdd Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog

* Aelod o Fwrdd Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr Gogledd Orllewin Cymru
* Cyfarwyddwr, Sain (Recordiau) Cyf.
* Cadeirydd, Cwmni Cyhoeddi Gwynn
* Ysgrifennydd, Cymdeithas Tai Gwynedd


* Doethur yn y Cyfreithiau er Anrhydedd, Prifysgol Cymru
* Aelod er Anrhydedd, Gorsedd y Beirdd
* Cymrawd Anrhydeddus Prifysgol Cymru, Aberystwyth a Bangor
* Aelod o'r Academi Gymreig

* Awdur nifer o lyfrau, a chyfansoddwr dros 250 o ganeuon

*Wedi cyhoeddi nifer fawr o Gryno-Ddisgiau, DVD, ac wedi ymddangos ar deledu

yn rheolaidd dros gyfnod o 45 o flynyddoedd

*Pregethwr cynorthwyol

Y TEULU
Dyddiad geni: Awst 24ain, 1943, yn ail fab i'r diweddar Barchedig Gerallt Jones ac Elizabeth Jones. Mae ganddo dri brawd:

y diweddar Huw Ceredig, Arthur Morus ac Alun Ffred.


Yn briod a Bethan; mae ganddynt ddau fab, Caio (20 oed) , sy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, yn gwneud cwrs gradd mewn Hanes, a Celt (18oed), sy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dilyn cwrs gradd Rheoli Busnes.


Plant o'i briodas gyntaf: Llion, Elliw a Telor. Mae Llion yn awdur, cynhyrchydd teledu a ffilm, ac yn darlithio yn y Brifysgol, Bangor.

Dyfarnwyd gradd Doethuriaeth i Llion am ymchwil ar y ffilm ddogfen.

Mae Elliw yn Swyddog datblygu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, a Telor yn ohebydd newyddion i BBC Cymru.

Y teulu'n gyfan yn Rhos-bach, o'r chwith i'r dde: Caio Llyn, Bethan, Dafydd, Elliw Haf, Celt Madryn, Telor Hedd, a Llion Tegai

Celt, Bethan, Caio, Telor. Jo. Morgan John, Louis Llywelyn a DI, haf 2010.

Llion Tegai ac Eban Dafydd ar ddiwrnod graddio Llion yn Ph.D.

Dafydd a Llion yng nghwmni Clive Rowlands a Derek Quinnell ar ddiwrnod pen-blwydd Dafydd yn 65 oed

   
2005: Celt, Bethan a Caio gydag Ynys Enlli yn y pellter    

Gwaith:
Cyfarwyddwr Cwmni SAIN (Recordiau) Cyf., Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG (01286) 831111 (Ffacs 831497).
Cwmni SAIN yw prif gwmni recordio Cymru, yn cynhyrchu cerddoriaeth ar CD a DVD ar gyfer marchnad byd-eang, hefyd yn cynhyrchu deunydd aml-gyfryngol ar CD, CD-ROM a DVD. Mae holl gatalog Sain (yn cynnwys catalog Cambrian, Welsh Teldisc, Ty ar y Graig a Dryw) ar gael i'w lawr-lwytho ar wefan iTunes a nifer o wefannau eraill. Cyfleusterau Ol-gynhyrchu ar gyfer sain a theledu, a'r llyfrgell gerddoriaeth Gymreig fasnachol fwyaf yn y byd. Yn cyflogi 25 yn Llandwrog a Chaernarfon, gyda siop NaNog ar Faes enwog tre Caernarfon. Gwefan Sain: www.sainwales.com

 

Cyfrifoldebau eraill:
Ysgrifennydd Cymdeithas Tai Gwynedd (elusen); Cadeirydd Cwmni Cyhoeddi Gwynn; Aelod o Ymddiriedolaeth Portmeirion. Pregethwr lleyg. Cadeirydd Pwyllgor y Ganolfan, Bontnewydd. Aelod yng Nghapel Caeathro.

Cyhoeddiadau:
Dwy gyfrol hunan-gofiannol, 2 gyfrol o ganeuon, 20 albym a 4 fideo a 2 DVD.

Cymdeithasau:
Amnest Rhyngwladol, "Conscience" (dros yr hawl i beidio talu trethi am arfau rhyfel). Cyn-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Un o aelodau gwreiddiol Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, ac Antur Waunfawr (y Ganolfan i rai ag anabledd dysgu), ac un o sylfaenwyr Arianrhod, y cwmni sy'n cadw perchnogaeth adeiladau yng Ngwynedd i'w gosod i fusnesau lleol.

 

Gwefannau:

www.dafyddiwan.com

www.sainwales.com

www.plaidcymru.org

www.gallcymru.com