Home / Hafan
About / Amdan
News / Newyddion
Contact / Cysylltwch
 
Dafydd Iwan

I gysylltu gyda Dafydd Iwan

Llythyrau:
"Carrog", Rhos Bach, Caeathro, Caernarfon, Gwynedd LL55 2TF

Ffonau:
(Gwaith): 01286.831111(Gwaith - llinell uniongyrchol): 01286.832101
(Cartref): 01286.676004
Ffon symudol: 07984202922

Ffon car: 07787875213

E-bost:
dafyddiwan@cymru1.net

TEULU DAFYDD:

O'r chwith: Caio, Bethan, Dafydd, Elliw, Celt, Telor, Llion

O'r chwith: Celt, Dafydd, Caio, Ifan, Gwenllian, Alun Ffred

Rhys Jones (cefnder) a Huw Ceredig (brawd)

O'r chwith: Celt, Bethan, Caio, Telor, Jo, Morgan John, Dafydd a Louis Llywelyn.

Eban Dafydd a'i dad ar ddiwrnod doethuriaeth Llion

gwefannau eraill:

www.dafyddiwan.com

www.sainwales.com

www.plaidcymru.org

www.taigwynedd.co.uk

 

PRIF WEFAN PLAID CYMRU: www.plaidcymru.org