Goreuon Dafydd Iwan

CANA DY GAN: 219 trac oddi ar recordiau bach ac albyms Dafydd dros 50 mlynedd o recordio, gyda thraciau ychwanegol na chyhoeddwyd o'r blaen.

Dyma'r casgliad cyflawn o'i holl recordiau (ar wahan i'r caneuon plant, a glywir ar ddwy CD "Cwm-Rhyd-y-Rhosyn")

Mae'r bocset yn cynnwys 12 CD a llyfryn llawn o luniau, hanes a nodiadau difyr a dadlennol. £29.95 yn unig.

 

'Goreuon Dafydd Iwan' i'w brynu yma: 20 o'i ganeuon enwocaf ar un CD.

http://www.sainwales.com/en/store/sain/sain-scd-2675

Holl gerddoriaeth Dafydd Iwan ar gael ar y gwefannau yma -

http://www.sainwales.com/cy/search/search&keywords=dafydd%20iwan&x=0&y=0

http://www.na-nog.com/site/searchresults.aspx

Llyfrau Dafydd:

1.    " Dafydd Iwan "(Cyfres y Cewri: Rhif 1: Gwasg Gwynedd 1981): allan o brint

2.    " Cant o Ganeuon"   (Gwasg y Lolfa 1982): allan o brint

3.    "Holl Ganeuon Dafydd Iwan" (Gwasg y Lolfa 1992): £7.95

4.    "Can Dros Gymru" (Gwasg Gwynedd 2002): £7.95

5.    "DafyddIwan: Bywyd mewn lluniau/A Life in pictures" (Gwasg Gomer 2005): £5.00  (ar gael o Sain yn unig)

 

Discograffi Dafydd:

TEP 861: Wrth feddwl am fy Nghymru                    1966

TEP 864: Mae'n wlad i mi                                            1966

TEP 865: Rwy'n gweld y dydd                                    1967

TEP 866: Clyw fy nghri                                                1967

TEP 867: Can yr ysgol                                                  1967

TEP 868: Daw fe ddaw yr awr                                     1968

TEP 871: Can y medd                                                   1968

TEP 875: A chofiwn ei eni Ef                                        1968

WD 913: Carlo / Y dyn pwysig                                     1969

WD 914: Croeso Chwedeg Nain / Gad fi'n llonydd    1969

SAIN 2: Myn Duw, mi a wn y daw                                1969

SAIN 7: Peintio'r byd yn wyrdd                                    1970

SAIN 18: Pam fod eira yn wyn                                      1971

SAIN 26: Gorau Cymro, Cymro oddi cartref                1972

SAIN C509 / 1002: Yma Mae Nghan                            1972

SAIN 37: Tywysog Tangnefedd                                     1973

SAIN C545/1045D: Mae'r Darnau yn disgyn i'w lle     1976

SAIN C708G/1108: Carlo a chaneuon eraill                  1977

SAIN C709G/1109: I'r gad                                             1977

SAIN C750/1150: Bod yn rhydd                                    1979

SAIN 86S: Magi Thatcher / Sul y Blodau                       1980

SAIN C817N/1217: Dafydd Iwan ar dan                       1981

SAIN 95S: Cerddwn ymlaen                                            1982

SAIN C852N/1252M: Rhwng hwyl a thaith (+Ar Log) 1982

SAIN C875N/1275M: Yma o hyd (+Ar Log)                  1983

SAIN C985N/1385M: Gwinllan a roddwyd                     1986

SAIN SCD 8085: Gwinllan / Bod yn rhydd                      1988

SAIN CF08: Dafydd Iwan yn Nghorwen (fideo)            1989

SAIN C453/SCD4053: Dal i gredu                                   1990

SAIN CF34C: Dafydd Iwan yn fyw o'r Cnapan (fideo)  1992

SAIN SCD2062: Caneuon Gwerin                                    1993

SAIN SCD2097: Can Celt                                                  1995

SAIN SCD2576: Man gwyn                                               2007

SAIN SCD2600: Dos i ganu                                               2009

SAIN SCD2675: Cana dy gan (bocset 219 trac)             2012

SAIN SCD 2737: Emynau (14 trac)                                  2015