Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Goreuon Dafydd Iwan

CANA DY GAN: 219 trac oddi ar recordiau bach ac albyms Dafydd dros 50 mlynedd o recordio, gyda thraciau ychwanegol na chyhoeddwyd o'r blaen.

Dyma'r casgliad cyflawn o'i holl recordiau (ar wahan i'r caneuon plant, a glywir ar ddwy CD "Cwm-Rhyd-y-Rhosyn")

Mae'r bocset yn cynnwys 12 CD a llyfryn llawn o luniau, hanes a nodiadau difyr a dadlennol. £29.95 yn unig.

 

'Goreuon Dafydd Iwan' i'w brynu yma: 20 o'i ganeuon enwocaf ar un CD.

http://www.sainwales.com/en/store/sain/sain-scd-2675

Holl gerddoriaeth Dafydd Iwan ar gael ar y gwefannau yma - Dafydd Iwan's music available from:

http://www.sainwales.com/cy/search/search&keywords=dafydd%20iwan&x=0&y=0

http://www.na-nog.com/site/searchresults.aspx

 

Llyfrau Dafydd: Bibliography:

1.    " Dafydd Iwan "(Cyfres y Cewri: Rhif 1: Gwasg Gwynedd 1981): allan o brint /out of print

2.    " Cant o Ganeuon"   (Gwasg y Lolfa 1982): allan o brint / out of print

3.    "Holl Ganeuon Dafydd Iwan" (Gwasg y Lolfa 1992): £7.95:  151 songs, most with guitar chords and music

4.    "Can Dros Gymru" (Gwasg Gwynedd 2002): £7.95

5.    "Dafydd Iwan: Bywyd mewn lluniau/A Life in pictures" (Gwasg Gomer 2005): £5.00  (ar gael o Sain yn unig/ only available from Sain)

6.     "Pobol": (Gwasg y Lolfa 2015): £9.99

7.     "Rhywle fel hyn - Atgofion drwy ganeuon" (Gwasg Carreg Gwalch 2021): £8.00

 

Discograffi Dafydd / Discography:

TEP 861: Wrth feddwl am fy Nghymru                    1966            Welsh Teldisc

TEP 864: Mae'n wlad i mi                                            1966            Welsh Teldisc        

TEP 865: Rwy'n gweld y dydd                                    1967            Welsh Teldisc

TEP 866: Clyw fy nghri                                                1967            Welsh Teldisc

TEP 867: Can yr ysgol                                                  1967            Welsh Teldisc

TEP 868: Daw fe ddaw yr awr                                     1968            Welsh Teldisc

TEP 871: Can y medd                                                   1968            Welsh Teldisc

TEP 875: A chofiwn ei eni Ef                                        1968            Welsh Teldisc

WD 913: Carlo / Y dyn pwysig                                     1969            Welsh Teldisc

WD 914: Croeso Chwedeg Nain / Gad fi'n llonydd    1969            Welsh Teldisc

SAIN 2: Myn Duw, mi a wn y daw                                1969            SAIN

SAIN 7: Peintio'r byd yn wyrdd                                    1970            SAIN

SAIN 18: Pam fod eira yn wyn                                      1971            SAIN

SAIN 26: Gorau Cymro, Cymro oddi cartref                1972            SAIN

SAIN C509 / 1002: Yma Mae Nghan                            1972            SAIN

SAIN 37: Tywysog Tangnefedd                                     1973            SAIN

SAIN C545/1045D: Mae'r Darnau yn disgyn i'w lle     1976            SAIN

SAIN C708G/1108: Carlo a chaneuon eraill                  1977            SAIN

SAIN C709G/1109: I'r gad                                             1977              SAIN

SAIN C750/1150: Bod yn rhydd                                    1979                SAIN

SAIN 86S: Magi Thatcher / Sul y Blodau                       1980               SAIN

SAIN C817N/1217: Dafydd Iwan ar dan                       1981                SAIN

SAIN 95S: Cerddwn ymlaen                                            1982                SAIN

SAIN C852N/1252M: Rhwng hwyl a thaith (+Ar Log) 1982                SAIN

SAIN C875N/1275M: Yma o hyd (+Ar Log)                  1983                SAIN

SAIN C985N/1385M: Gwinllan a roddwyd                     1986                SAIN

SAIN SCD 8085: Gwinllan / Bod yn rhydd                      1988                SAIN

SAIN CF08: Dafydd Iwan yn Nghorwen (fideo)            1989                SAIN

SAIN C453/SCD4053: Dal i gredu                                   1990                SAIN

SAIN CF34C: Dafydd Iwan yn fyw o'r Cnapan (fideo)  1992                SAIN

SAIN SCD2062: Caneuon Gwerin                                    1993                SAIN

SAIN SCD2097: Can Celt                                                  1995                SAIN

SAIN SCD2576: Man gwyn                                               2007                SAIN

SAIN SCD2600: Dos i ganu                                               2009                SAIN

SAIN SCD2675: Cana dy gan (bocset 219 trac)             2012                SAIN**

SAIN SCD 2737: Emynau (14 trac)                                  2015                SAIN

 

**CANA DY GAN : 12 CD Box Set of 219 tracks, including all his albums and singles